Bid Ethiopia

Bid Ethiopia header image 2

ኮሚቴው የቅዱሳን ሥዕላት ማሳልና ተያያዥ አገልግሎት ግዥ አወዳድሮ ለቤተ ክርስቲያንዋ ማሳል ይፈልጋል፡፡

No Comments · Film, Music & Entertainment, Graphic Designs & Printing, Promotional Items, Public Relations & Advertising

ሪፖርተር እሑድ ነሐሴ 20 ቀን 2004 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

1. የአየር ጤና አንቀጸ ብርሃን ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ህንፃና ልማት ዐብይ ኮሚቴ ከዚህ በታች በሰንጠረዥ የተገለፀውን የቅዱሳን ሥዕላትማሳልና ተያያዥ አገልግሎት ግዥ አወዳድሮ ለቤተ ክርስቲያንዋ ማሳል ይፈልጋል፡፡

የግዥው ዓይነት

 

የጨረታ ቁጥር ጨረታው ሚዘጋበት ቀንና ሰዓት ጨረታው የሚከፈትበትቀንና ሰዓት
የቅዱሳን ሥዕላት ማሳል ግዥ (ኪነ-ቅብ ሥራዎችንጠቅላላ ብዛት 932.56 ካሬ ሜትር፣ የሚሳለው ሥዕልዓይነት በጨረታ ሠነድ ምዕራፍ 2 ክፍል 5 ውስጥተዘርዝሯል፡፡ ኪ/ም1/3ሕልዓኮ/2004 መስከረም 20 ቀን 2005ዓ.ም ጧት 4፡00 ሰዓት መስከረም 20 ቀን 2005ዓ.ም ጧት 4፡30 ሰዓት

2. ህንፃና ልማት ዐብይ ኮሚቴ ተጫራቾች ለሚወዳደሩባቸው ግዥዎች በሰም የታሸገ የጨረታ ሰነድ ኦርጂናል ኮፒ እንዲያስረክቡ ወይም እንዲያቀርቡይጋብዛል፡፡

3. ጨረታው የሚከናወነው በግልጽ ጨረታ ሥነ ሥርዓት ነው፡፡

4. ለሥዕል ሥራው የሚያስፈልጉ የቀለም ዓይነቶች ህንፃና ልማት ዐብይ ኮሚቴ ያቀርባል፡፡

5. በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ተጫራቾች በጨረታ ዶክመንቱ ላይ የተገለፀውን የቴክኒክ ፍላጎት መመዘኛ ማሟላት ይኖርባቸዋል፡፡

6. የጨረታ ሰነድ የሚሸጠው ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በሥራ ቀን፣ ከሰኞ እስከ አርብ ከጧት 2፡30 – 6፡30 ሠዓት፣ ከሰዓት በኋላ፣ከ7፡30-11፡30 ሠዓት፣ ቅዳሜ ጧት ከ2፡30-6፡30 ከሠዓት በኋላ፣ ከ7፡30-11፡30 ነው፡፡

7. ፍላጎት ያላቸው ብቁ ተጫራቾች ተጨማሪ መረጃ ሊያገኙ የሚችሉት ከዚህ በታች በቁጥር 9ሀ ከተገለፀው አድራሻ ነው፡፡

8. ፍላጐት ያላቸው ተጫራቾች በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጁ የተሟሉ የጨረታ ሰነዶችን የማይመለስ ብር 100 /አንድ መቶ/ በመክፈል ከዚህ በታች በቁጥር9ሀ በተለገፀው አድራሻ ማግኘት ይችላሉ፡፡ የክፍያውም ዘዴ በጥሬ ገንዘብ ሲሆን ሰነዱ የሚላከው ክፍያ በመፈጸም የተጫራቹን ስም ለማስመዝገብናየጨረታ ሰነዱን ለመረከብ በሚቀርበው ተጫራች ወይም ተወካዩ አማካይነት ይሆናል፡፡ ቤተክርስቲያንዋ ለሰነዱ መጥፋት ወይም መዘግየት ኃላፊነትየለባትም፡፡

9. ተጫራቾች የመጫረቻ ሰነዳቸውን ከዚህ በታች በተራ ቁጥር 9ሀ በተገለፀው አድራሻ ከላይ በተገለጸው የጨረታ መዝጊያ ቀንና ሰዓት ወይም ከዚያበፊት ማቅረብ አለባቸው፡፡ ሁሉም ተጫራቾች ለሚወዳደሩበት ጨረታ የጨረታ ማስከበሪያ የጠቅላላ ሥዕል ሥራ ዋጋ ብር 2% በሲ.ፒ.ኦ ወይም በባንክዋስትና ለአየር ጤና አንቀጸ ብርሃን ኪዳነ ምሕረት ቤተ-ክርስቲያን ህንፃና ልማት ዐብይ ኮሚቴ በሚል አድራሻ ተዘጋጅቶ ከኦርጂናል የቴክኒክፖስታ ጋር ማቅረብ አለባቸው፡፡ ዘግይቶ የቀረበ ጨረታ ውድቅ ይደረጋል፡፡ ጨረታው ተጫራቾች ወይም ወኪሎቻቸው በተገኙበት በቁጥር 9ሀበተገለጸው አድራሻ ከላይ በተገለጸው የጨረታ መክፈቻ ቀንና ሰዓት ይከፈታል፡፡ ሆኖም ተጫራቹ በራሱ ምርጫ ጨረታው በሚከፈትበት ጊዜ ሳይገኝመቅረቱ የጨረታውን መከፈት አያስታጉለውም፡፡

/ሀ/ ሰነዱ የሚመረመርበት አድራሻ አዲስ አበባ ከአየር ጤና ወደዓለም ባንክ በሚወስደው መንገድ ከፍ ብሎ አየር ጤና አንቀጸ ብርሃን ኪዳነ ምሕረትቤተክርስቲያን ህንፃና ልማት ዐብይ ኮሚቴ ቢሮ ቁጥር 10 ስልክ ቁጥር 0911-216919/0911-484019 ነው፡፡

/ለ/ ሰነዱ ወጪ የሚሆንበት/የሚወስዱበት አድራሻ ከዚህ በላይ 9ሀ ላይ የተገለጸው ነው፡፡

/ሐ/ ጨረታ የሚላክበት አድራሻ ከዚህ በላይ በተራ ቁጥር 9ሀ የተገጸው ነው፡፡

/መ/ ጨረታው የሚከፈትበት አድራሻ ከዚህ በላይ በተራ ቁጥር 9ሀ በተገለጸው አድራሻ ነው፡፡

10. ተጫራቾች የመወዳደሪያ ሃሳብ የሚያቀርቡት በተሸጠላቸው ጨረታ ሰነድ መሠረት ምዕራፍ 1 ክፍል 4 የተመለከቱት ሰነዶች (ቅጾች) በመሙላትይሆናል፡፡

11. ተጫራቾች የሚከተሉትን ማስረጃዎች እና ሁኔታዎችን ማሟላት አለባቸው፡፡ ይህንን ያላሟሉ ተጫራቾች ከውድድር ውጪ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

• ለዘመኑ የታደሰ የንግድ ፈቃድ ፎቶኮፒ፣

• የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ያለው፣

• የማጭበርበር ድርጊት ላለመፈጸም ቃል የሚገባበት ፎርማት ተሞልቶ የተጫራቹ ፊርማና ማህተም ተደርጎበት መቅረብ ይኖርበታል፡፡

ህንፃና ልማት ዐብይ ኮሚቴ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

አየር ጤና አንቀጸ ብርሃን ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን /አዲስ አበባ/

Tags:

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment