Bid Ethiopia

Bid Ethiopia header image 4

Entries Tagged as 'Cleaning & Janitorial Service'

ጽ/ቤቱ የጽህፈት መሳሪያዎች፣ የጽዳት እቃዎች፣የቢሮ መገልገያ ጠረጴዛ፣ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ የደንብ ልብስ በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

No Comments · Cleaning & Janitorial Equipments, Cleaning & Janitorial Service, Electrical & Electronic, Electronic Equipment & Accessories, Office Items & Equipment, Office Supplies & Stationary, Purchase, Stationery Supplies, Textiles & Leather Products, Textiles, Fabrics and Wearing

አዲስ ዘመን ማክሰኞ ጥቅምት 6 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የወረዳ 1 ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት በስሩ ለሚገኙ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ለ2005 በጀት ዓመት 1ኛ ዙር ጥቅል ግዥ ለመፈጸም በስራ ላይ የሚውሉ የተለያዩ

1. የጽህፈት መሳሪያዎች፣    4. የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣

2. የጽዳት እቃዎች፣        5. የደንብ ልብስ፣

3. የቢሮ መገልገያ ጠረጴዛ፣

በዚሁም መሰረት ተጫራቾች፡

1. በዘርፉ የታደሰ የንግድ ስራ ፈቃድ ያላቸው፡፡

2. የዘመኑን ግብር አጠናቀው የከፈሉና ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ፡፡

3. የጨረታ ማስከበሪያ የሚመለስ 1% በባንክ በተረጋገጠ ሲፒኦ ማቅረብ የሚችሉ፡፡

[Read more →]

Tags:

ኮሚሽኑ የጽህፈት መሣሪያ፣ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃ፣ የጽዳት እቃ እና ፈርኒቸር ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

No Comments · Cleaning & Janitorial Equipments, Cleaning & Janitorial Service, Electrical & Electronic, Electronic Equipment & Accessories, Furniture, Office Furniture, Office Items & Equipment, Office Supplies & Stationary, Purchase, Stationery Supplies

አዲስ ዘመን ማክሰኞ ጥቅምት 6 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

የሥ/ፀ/ሙ/ኮሚሽን የጽህፈት መሣሪያ፣ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃ፣ የጽዳት እቃ እና ፈርኒቸር ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

በዚሀ መሠረት፡-

1. ፍቃዳቸውንና የምዝገባ ሰርተፊኬታቸውን ለ2005 ዓ.ም ያሳደሱ፣ ለተጨማሪ እሴት ታክስ የተመዘገቡ እና የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ያላቸው፣

2. ተጫራቾች ለግዥ የተዘጋጀውን ሰነድ የማይመለስ ብር 50 /ሃምሣ ብር/ በመክፈል ይህ የጨረታ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀሞሮ ለተከታታይ 15 /አስራ አምስት/ የሥራ ቀናት ዘወትር በስራ ሰዓት ከደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሸን ቢሮ መግዛት ይችላሉ፡፡

3. ተጫራቾች ከሚያቀርቡት አጠቃላይ ዋጋ 1% የጨረታ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ CPO ከጨረታ ሰነድ ጋር በማሸግ ማቅረብ አለባቸው፡፡

[Read more →]

Tags:

ጽ/ቤቱ የቢሮ አላቂ እቃዎች፣ የፅዳት እቃዎች፣ ቋሚ ዕቃዎች አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

No Comments · Cleaning & Janitorial Equipments, Cleaning & Janitorial Service, Office Items & Equipment, Office Supplies & Stationary, Purchase

አዲስ ዘመን ማክሰኞ ጥቅምት 6 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ቁጥር 4/2005

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግሥት መረጃ አቅርቦትና ስታንዳርዳይዜሽን ፕሮጀክት ጽ/ቤት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን እቃዎች ተጫራቾችን አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

1 የቢሮ አላቂ እቃዎች፣

2 የፅዳት እቃዎች፣

3 ቋሚ ዕቃዎች

ስለሆነም ጨረታውን ለመሳተፍ የምትፈልጉ ተጫራቾች ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ናቸው፡፡

1 በንግዱ ዘርፍ ህጋዊ የታደሰ የንግድ ፈቃድ ያላቸው፡፡

2 በተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይ ስለመሆናቸው የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ፡፡

[Read more →]

Tags:

ቢሮው ፎቶ ኮፒ ማባዛት አገልግሎት፣ የቢሮ እቃዎች ጥገና /ኘሪንተር፣ ኮምፒውተር፣ ፋክስ ማሽን፣ ፎቶ ኮፒ እና እስካነር፣ የተሸከርካሪ መኪናዎች ጎማ ጥገናና ቸርኬ ማላንስ እንዲሁም የቢሮ ጽዳት አገልግሎት አመታዊ ውል በመያዝ ማሰራት ይፈልጋል፡፡

Comments Off · Cleaning & Janitorial, Cleaning & Janitorial Service, Computer & Accessories, Computer Accessories, Computer Maintenance, Computer Sales, Maintenance, Office Items & Equipment, Office Supplies & Stationary, Other Maintenance, Vehicle & Spare Part, Vehicle and Motorcycle Maintenance, Vehicle Maintenance

ቁጥር ግ/ፋ/ን/09/81

ቀን 30/1/05

ግልጽ የአካባቢ የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ቁጥር 002/2005

በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የውሃ ሀብት ልማት ቢሮ ከዚህ በታች በሰንጠረዥ የተጠቀሱትን ምድብ /ሎት/ የአገልግሎት ግዥዎችን ለማግኘት በዘርፋ የተሰማሩ ድርጅቶችን በመጋበዝና በማወዳደር ከአሸናፊው ድርጅት ጋር አመታዊ ውል በመያዝ ማሰራት ይፈልጋል፡፡

top">ሎት top">የዕቃው አይነት top">የጨረታ ማስከበሪያ /በብር/
top">1 top">ፎቶ ኮፒ ማባዛት አገልግሎት top">500.00
top">2 top">የቢሮ እቃዎች ጥገና /ኘሪንተር፣ ኮምፒውተር፣ ፋክስ ማሽን፣ ፎቶ ኮፒ እና እስካነር top">500.00
top">3 top">የተሸከርካሪ መኪናዎች ጎማ ጥገናና ቸርኬ ማላንስ top">500.00
top">4 top">የቢሮ ጽዳት አገልግሎት top">1000.00

ስለሆነም ፡-

[Read more →]

Tags:

ት/ቤቱ የጽኅፈት መሳሪያዎች፣ የጽዳት እቃዎች፣ የሠራተኞች የደንብ ልብስ፣ ቋሚ እቃዎች፣ የስፖርት እቃዎች፣ የላብራቶሪ እቃዎችና ኬሚካሎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

No Comments · Chemicals and Reagents, Cleaning & Janitorial Equipments, Cleaning & Janitorial Service, Laboratory & Chemicals, Laboratory Equipments, Leather Products, Office Supplies & Stationary, Purchase, Sports, Camping & Leisure, Stationery Supplies, Textiles & Leather Products, Textiles, Fabrics and Wearing

ዕለተ ሰንበት አዲስ ዘመን ጥቅምት 4 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ የከፍተኛ 23 መሰናዶ ት/ቤት የፋይናንስ ግዥና ንብረት አስተዳደር ደጋፊ የሥራ ሂደት በ2005 ዓ.ም በጀት ዓመት ለት/ቤቱ የተለያዩ ሥራ አገልግሎት የሚውሉ

1 የጽኅፈት መሳሪያዎች፣

2 የጽዳት እቃዎች፣

3 የሠራተኞች የደንብ ልብስ፣

4 ቋሚ እቃዎች፣

5 የስፖርት እቃዎች፣

6 የላብራቶሪ እቃዎችና ኬሚካሎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ስለሚፈልግ የሚከተለውን የጨረታ መስፈርት የሚያሟሉ ተጫራቾች እንዲወዳደሩ ይጋብዛል፡፡

1 በተሰማሩበት የስራ ዘርፍ የታደሰ የንግድ ፈቃድ፣ የዘመኑን ግብር ስለመክፈላቸው፣ የቫት ተመዝጋቢ ስለመሆናቸው እና በአቅራቢዎች ዝርዝር ስለመመዝገባቸው ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

[Read more →]

Tags:

ጽ/ቤቱ የ2005 የግማሽ ዓመት የተለያዩ የጽህፈት መሳሪያና የጽዳት እቃዎች በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

No Comments · Cleaning & Janitorial Equipments, Cleaning & Janitorial Service, Office Supplies & Stationary, Stationery Supplies

አዲስ ዘመን ቅዳሜ ጥቅምት 3 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

በጉ/ክ/ከተማ የወረዳ 8 አስተዳደር ጽ/ቤት የ2005 የግማሽ ዓመት የተለያዩ የጽህፈት መሳሪያና የጽዳት እቃዎች በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

በጨረታው ለመካፈል የሚፈልጉ ተጫራቾች ተፈላጊ መስፈርቶች፡

1 ተጫራቾች የዓመቱን ግብር የከፈሉና የቫት ተመዝጋቢ የሆኑ በተጨማሪም የንግድ ፈቃዳቸውን ያሳደሱ የተጨማሪ እሴት ታክስ እና የዳግም ምዝገባ ተመዝጋቢ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት እና ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎችን ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡

2 ተጫራቾች በጨረታው ለመወዳደር በሚወስደው የዋጋ ማቅረቢያ (Specification) መሠረት በዝርዝር ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡

3 በጨረታው አሸናፊ ተጫራቾች ለሚወዳደሩባቸው እቃዎች በቀረበው ስፔስፊኬሸን መሰረት ሳምፕል ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡

[Read more →]

Tags:

ጽ/ቤቱ የሳኒተሪ ሥራን በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ የተደራጁ ማህበራትን በጨረታ አወዳድሮ ማሰራት ይፈልጋል፡፡

No Comments · Cleaning & Janitorial, Cleaning & Janitorial Service, General Service Provision

አዲስ ዘመን ቅዳሜ ጥቅምት 3 ቀን 2005 ዓ.ም

በድጋሚ የወጣ የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር ቂርቆስ 02

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቂርቆስ ክ/ከተማ የሴቶች፣ ወጣቶችና ህፃናት ጉዳይ ጽ/ቤት የወረዳ 5 እና 8 ወጣት ማዕከላትን የሳኒተሪ ሥራን በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ የተደራጁ ማህበራትን በጨረታ አወዳድሮ ማሰራት ይፈልጋል፡፡

ተጫራቾች ለስራው ህጋዊ ፈቃድ ኖሯቸው የዘመኑን ግብር የከፈሉ የምዝገባ የምስክር ወረቀት ያላቸውና የተጫማሪ እሴት ታክስ /ቫት/ ተመዝጋቢ ማህበራት መሆን ይኖርባቸዋል፡፡

ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ከቂርቆስ ክ/ከተማ አስተዳደር የመንግስትና ህዝብ ተቋማት ዲዛይንና ግንባታ ዋና የሥራ ሂደት ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ግዜ ጀምሮ ባሉት 10 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ መውሰድ ይችላሉ፡፡

[Read more →]

Tags:

ኤጀንሲው አላቂ የጽሕፈት ዕቃዎች፣ አላቂ የጽዳት ዕቃዎች፣ ቋሚ የቢሮ መገልገያ ዕቃዎች፣ ወንበር ጠረጴዛ ሼልፍ ፋይሊንግ ካብኔት፣ Scaner, Fax machine, Surver እና ተዛማጅ እቃዎች፣ የኤሌክትሪክ ዕቃዎች፣ የሠራተኛ የደንብ ልብስ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡

No Comments · Cleaning & Janitorial Equipments, Cleaning & Janitorial Service, Electrical & Electronic, Electrical Equipment & Accessories, Furniture, Office Furniture, Office Items & Equipment, Office Supplies & Stationary, Purchase, Stationery Supplies, Textiles & Leather Products, Textiles, Fabrics and Wearing

አዲስ ዘመን ሐሙስ ጥቅምት 01 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር ልማት ኤጀንሲ ከዚሀ በታች የተዘረዘሩትን ዕቃዎች ለ2005 ዓ.ም የበጀት ዓመት የመጀመሪያውን ዙር በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡

- ምድብ አንድ አላቂ የጽሕፈት ዕቃዎች፣

- ምድብ ሁለት አላቂ የጽዳት ዕቃዎች፣

- ምድብ ሦስት ቋሚ የቢሮ መገልገያ ዕቃዎች፣

- ወንበር ጠረጴዛ ሼልፍ ፋይሊንግ ካብኔት፣

- Scaner, Fax machine, Surver እና ተዛማጅ እቃዎች፣

- የኤሌክትሪክ ዕቃዎች፣

- ምድብ አራት የሠራተኛ የደንብ ልብስ፣

1. ተጫራቾች በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በዕቃ አቅራቢዎች ዝርዝር የተመዘገቡ

[Read more →]

Tags:

ጽ/ቤቱ ለ2005 በጀት ዓመት የተለያዩ የጽህፈት መሳሪያዎች፣ ቋሚ የቢሮ እቃዎች፣ የጽዳት እቃዎች፣ አላቂ የቢሮ እቃዎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡

No Comments · Cleaning & Janitorial Equipments, Cleaning & Janitorial Service, Office Items & Equipment, Office Supplies & Stationary, Purchase, Stationery Supplies

አዲስ ዘመን ዓርብ ጥቅምት 2 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

በአቃቂ ቃሊቲ ክ/ከተማ ወረዳ 7 አስተዳደር የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት ለ2005 በጀት ዓመት የተለያዩ የጽህፈት መሳሪያዎች፣ ቋሚ የቢሮ እቃዎች፣ የጽዳት እቃዎች፣ አላቂ የቢሮ እቃዎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ስለሚፈልግ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ተጫራቾን ይጋብዛል፡፡

በጨረታው መካፈል የሚፈልጉ ተጫራቾች የሚከተሉትን ሁኔታዎች በቅድሚያ ማሟላት ይኖርባቸዋል፡፡

1 ተጫራቾች በተሰማሩበት የስራ መስክ የዘመኑን ግብር ለመክፈላቸውና የታደሰ የንግድ ፈቃድ ማስረጃ ማቅረብ፣

2 የመንግስት የግዥ ጨረታ ላይ ለመሳተፍ የሚያስችል የተሟላ ማስረጃ ያላቸው፣

3 ተጫራቾች የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ ለመሆናቸው ማስረጃ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

4 ተጫራቾች በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡

[Read more →]

Tags:

ፍርድ ቤቱ በስሩ ለሚገኙ ሴክተር መ/ቤቶች አላቂ የጽህፈት መሳሪያዎች፣ የጽዳት እቃዎችና ቋሚ ኤሌክትሮኒክስ እና የግንባታ እቃዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

No Comments · Building Materials, Cleaning & Janitorial Equipments, Cleaning & Janitorial Service, Construction & Construction Machinery, Construction Raw Materials, Electrical & Electronic, Electronic Equipment & Accessories, Office Supplies & Stationary, Purchase, Stationery Supplies

አዲስ ዘመን ሐሙስ ጥቅምት 01 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

በምስራቅ ሐረርጌ ዞን መስተዳድር የሐረማያ ፍርድ ቤት በስሩ ለሚገኙ ሴክተር መ/ቤቶች አላቂ የጽህፈት መሳሪያዎች፣ የጽዳት እቃዎችና ቋሚ ኤሌክትሮኒክስ እና የግንባታ እቃዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል፡፡

ስለዚህ የሚከተለውን የጨረታ መስፈርት የሚያሟሉ ተጫራቾች እንዲወዳደሩ ይጋብዛል፡፡

1 እቃዎችን በጥራት ለማቅረብ የሚያስችል ህጋዊ ንግድ ፈቃድ ያላቸውና የ2005 ዓ.ም ንግድ ፈቃዳቸውን ያደሱ፣

1.1 ተጨማሪ እሴት ታክስ /ቫት/ የምዝገባ ሰርቲፊኬት ዋናውን እና ፎቶኮፒውን ማቅረብ የሚችሉ፣

1.2 የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤት አቅራቢነት የተመዘገቡበትን የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ፣

2 ለጨረታ ማስከበሪያ ብር 5,000 በባንክ በተረጋገጠ ቼክ /ሲፒኦ/ ከጨረታ ሰነድ ጋር ማቅረብ የሚችሉ፡፡

[Read more →]

Tags: