Bid Ethiopia

Bid Ethiopia header image 4

Entries Tagged as 'Vehicle Foreclosure'

የመኪና የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

No Comments · Courts, Foreclosure, Sale, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle & Spare Part, Vehicle Foreclosure, Vehicle Sales & Purchase

አዲስ ዘመን ረቡዕ ጥቅምት 7 ቀን 2005 ዓ.ም

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በፍ/ባለመብት ሸፈራው ተሾመ እና በፍ/ባለዕዳ በወ/ሮ አበራሽ አማከለው መካከል ስላለው የፍርድ አፈፃፀም ጉዳይ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 131826 ጥር 14 ቀን 2004 ዓ.ም በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በን/ስ/ላ ክ/ከተማ ወረዳ 5 የቤት ቁጥር 1264 በሆነው ቤት ግቢ ውስጥ ቆሞ የሚገኝ የሠ.ቁ 2-02570 አ.አ የሆነ መኪና የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 10,000 /አስር ሺህ ብር/ ሆኖ የስም ማዛወሪያ ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ ህዳር 12 ቀን 2005 ዓ.ም በሐራጅ ይሸጣል፡፡

[Read more →]

Tags:

ባንኩ የተለያዩ የአበባ እርሻ ልማት ድርጅት ከነሙሉ ዕቃዎቹና ማምረቻ መሳሪያዎች እንዲሁም ላንድሮቨር መኪና በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 98/90 መሠረት በሐራጅ ይሸጣል፡፡

No Comments · Bank, Banks, Foreclosure, Industry & Factory Foreclosure, Other Sale, Sale, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle & Spare Part, Vehicle Foreclosure, Vehicle Sales & Purchase

አዲስ ዘመን ሰኞ ጥቅምት 5 ቀን 2005 ዓ.ም

የሐራጅ ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የተለያዩ ተበዳሪዎች በብድር በወሰዱትና ባልከፈሉት ገንዘብ ምክንያት በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 98/90 መሠረት በመያዣ የያዘውን ንብረት በሐራጅ ስለሚሸጥ መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛወም ሰው በእለቱ ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ በመገኘት የንብረቱን መነሻ ዋጋ 1/4ኛ በጥሬ ገንዘብ፣ በባንክ በተረጋገጠ ቼክ /ሲፒኦ/ በማስያዝ መጫረት የሚቻል ሲሆን ጨረታውን ያሸነፈ ተጫራች ያሸነፈበትን ዋጋ በሽያጩ ላይ የሚታሰበውን 15% የተጨማሪ እሴት ታክስ /VAT/ ጨምሮ በ15 ቀናት ውስጥ አጠቃሎ መክፈል ሲኖርበት ላላሸነፉት ተጫራች ያስያዙት ገንዘብ ወዲያውኑ ይመለሳል፡፡ የባንኩን የብድር መስፈርት የሚያሟላ ተጫራች በብድር የመግዛት ጥያቄ ለባንኩ ማቅረብ ይችላል፡፡ ባንኩ የተሻለ መንገድ ካገኘ በሐራጁ አይገደድም፡፡

[Read more →]

Tags:

ባንኩ የተለያዩ የአበባ እርሻ ልማት ድርጅት ከነሙሉ ዕቃዎቹና ማምረቻ መሳሪያዎች እንዲሁም ላንድሮቨር መኪና በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 98/90 መሠረት በሐራጅ ይሸጣል፡፡

No Comments · Bank, Banks, Foreclosure, Industry & Factory Foreclosure, Other Sale, Sale, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle & Spare Part, Vehicle Foreclosure, Vehicle Sales & Purchase

አዲስ ዘመን ሰኞ ጥቅምት 5 ቀን 2005 ዓ.ም

የሐራጅ ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የተለያዩ ተበዳሪዎች በብድር በወሰዱትና ባልከፈሉት ገንዘብ ምክንያት በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 98/90 መሠረት በመያዣ የያዘውን ንብረት በሐራጅ ስለሚሸጥ መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛወም ሰው በእለቱ ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ በመገኘት የንብረቱን መነሻ ዋጋ 1/4ኛ በጥሬ ገንዘብ፣ በባንክ በተረጋገጠ ቼክ /ሲፒኦ/ በማስያዝ መጫረት የሚቻል ሲሆን ጨረታውን ያሸነፈ ተጫራች ያሸነፈበትን ዋጋ በሽያጩ ላይ የሚታሰበውን 15% የተጨማሪ እሴት ታክስ /VAT/ ጨምሮ በ15 ቀናት ውስጥ አጠቃሎ መክፈል ሲኖርበት ላላሸነፉት ተጫራች ያስያዙት ገንዘብ ወዲያውኑ ይመለሳል፡፡ የባንኩን የብድር መስፈርት የሚያሟላ ተጫራች በብድር የመግዛት ጥያቄ ለባንኩ ማቅረብ ይችላል፡፡ ባንኩ የተሻለ መንገድ ካገኘ በሐራጁ አይገደድም፡፡

[Read more →]

Tags:

ባንኩ ለሰጠው ብድር በዋስትና የያዘውን ከቀረጥ ነፃ ወደ ሀገር ውስጥ የገባውን የከባድ ዕቃ ማንሻ ተሽከርካሪ /Forklift/ በጨረታ አወደድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡

No Comments · Bank, Banks, Foreclosure, Sale, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle & Spare Part, Vehicle Foreclosure, Vehicle Sales & Purchase

ሪፖርተር እሑድ ጥቅምት 4 ቀን 2005 ዓ.ም

ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣ የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

አቢስንያ ባንክ አ.ማ. ለበረከት ኃ.የተ.የግል ማህበር ለሰጠው ብድር በዋስትና የያዘውን ከቀረጥ ነፃ ወደ ሀገር ውስጥ የገባውንና በሰንጠረዥ ውስጥ የተጠቀሰውን የከባድ ዕቃ ማንሻ ተሽከርካሪ /Forklift/ በጨረታ አወደድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡

- የከባድ ዕቃ ማንሻ ተሽከርካሪው ባንኩ መስከረም 20 ቀን 2005 ዓ.ም ታትሞ በወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ እና መስከረም 29 ቀን 2005 ዓ.ም ታትሞ በወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ በሃራጅ ለመሸጥ ባስወጣው ማስታወቂያ የበረከት ኃ.የተ.የግል ማህበር የቆርቆሮ ማምረቻ ፋብሪካና ከቀረጥ ነፃ ወደ ሃገር ውስጥ ከገቡት ማሸኖች መነሻ ዋጋ ላይ ተደምሮ የጨረታው መነሻ ይሆናል፡፡

- ተጫራቾች የከባድ ዕቃ ማንሻ ተሽከርካሪውን እና ፋብሪካውን ነጣጥለው መጫረት አይችሉም፡፡

[Read more →]

Tags:

ኩባንያው በግጭትና በመገልበጥ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸውን የተለያዩ አይነት ከባድና ቀላል ተሽከርካሪዎችን እንዲሁም የተለያዩ ንብረቶችን /የተለወጡ አሮጌ የተሽከርካሪ መለዋወጫ ዕቃዎችን/ በጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል::

No Comments · Foreclosure, Other Sale, Sale, Spare Parts Sale & Supply, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle & Spare Part, Vehicle Foreclosure, Vehicle Sales & Purchase

ሪፖርተር ረቡዕ መስከረም 29 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማስታወቂያ

አንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.) በግጭትና በመገልበጥ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸውን የተለያዩ አይነት ከባድና ቀላል ተሽከርካሪዎችን እንዲሁም የተለያዩ ንብረቶችን /የተለወጡ አሮጌ የተሽከርካሪ መለዋወጫ ዕቃዎችን/ በጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል::

1. የመኪኖቹን/የንብረቶቹን  ሁኔታ ማየት የሚፈልጉ  ተጫራቾች  በአንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ ጉዳት የደረሰባቸው ተሽከርካሪዎች ማቆያ ቦታ (አቃቂ ድልድይ 100ሜ.  ወደ ደብረዘይት አቅጣጫ  አለፍ ብሎ በስተቀኝ በኩል) በስራ ሰዓት በመገኘት  እስከ ሰኞ ጥቅምት 12 ቀን 2005 ዓ.ም. ድረስ ማየት ይችላሉ::

2. ስለአሻሻጡ የተዘጋጀውንና የተሽከርካሪዎቹን ዝርዝር የያዘውን ፎርም አክሱም ሆቴል ጎን ኮሜት ሕንፃ በሚገኘው የአንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ ዋና መ/ቤት ካሣ መምሪያ ሁለተኛ ፎቅ ከሰኞ መስከረም 28 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ መውሰድ ይችላሉ::

[Read more →]

Tags:

የተሽከርካሪ የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

No Comments · Courts, Foreclosure, Sale, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle & Spare Part, Vehicle Foreclosure, Vehicle Sales & Purchase

አዲስ ዘመን ሰኞ መስከረም 28 ቀን 2005 ዓ.ም

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በፍ/ባለመብት አቶ አንዱአለም አበራ እና በፍ/ባለዕዳ ሙሉጌታ ማሞ መካከል ሰላለው የፍርድ አፈፃፀም ጉዳይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 179912 በ10/2/2004 ዓ.ም በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 13 የቤት ቁጥር ዙምራ የመኪና ማቆሚያ ግቢ የሚገኝ የሰሌዳ ቁጥር 3-42228 አ.አ የሆነ ተሽከርካሪ ሞተር ካምቢዮ ዲፈረንሻል ግራቀኝ የኋላ ሸሚያስ ትራንስሚሽን ራዲያተር መስታወት ማውጫና ማውረጃ ቴፕና ክርክ የጎማ መፍቻ የሌለው መሆኑ ታውቆ የሐራጅ ሽያጭ መነሻ ዋጋ ብር 150,300 /አንድ መቶ ሃምሳ ሺህ ሶስት መቶ ብር/ ሆኖ ለመንግስት የሚከፈል የቀረጥ ገንዘብ ብር ካለበት ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታወቆ ጥቅምት 22 ቀን 2005 ዓ.ም በሐራጅ ይሸጣል፡፡ የተጫራቾች ምዝገባ በ4፡30 ሰዓት ይጀምራል፡፡

[Read more →]

Tags:

የመኪና ሽያጭ የጨረታ ማረሚያ ማስታወቂያ

No Comments · Bank, Banks, Date Extensions, Amendments & Cancellation, Foreclosure, Sale, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle & Spare Part, Vehicle Foreclosure, Vehicle Sales & Purchase

አዲስ ዘመን ሐሙስ መስከረም 24 ቀን 2005 ዓ.ም

የጨረታ ማረሚያ

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ መስከረም 16 ቀን 2005 ዓ.ም ባወጣው የመኪና ሽያጭ ጨረታ ማስታወቂያ የሰሌዳ ቁጥር 3-27164 ኢት፣ 3-27090 ኢት እና 3-27089 ኢት ጨረታቸው የተሰረዘ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ

[Read more →]

Tags:

ባንኩ በአዋጅ ቁጥር 97/90 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ተሽከርካሪዎችን ባሉበት ሁኔታ በግልፅ ሐራጅ አወዳድሮ ይሸጣል፡፡

No Comments · Bank, Foreclosure, Sale, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle & Spare Part, Vehicle Foreclosure, Vehicle Sales & Purchase

አዲስ ዘመን ማክሰኞ መስከረም 22 ቀን 2005 ዓ.ም

የሐራጅ ማስታወቂያ

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአዋጅ ቁጥር 97/90 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ተሽከርካሪዎች ባሉበት ሁኔታ በግልፅ ሐራጅ አወዳድሮ ይሸጣል፡፡

top">ተ.ቁ top">የተበዳሪው ስም top">ቅርንጫፍ top">የሠሌዳ ቁጥር top">የመኪናው ዓይነትና ሞዴል top">መነሻ ዋጋ top">ሐራጁ የሚካሄድበት top">ምርመራ
top">ቀን top">ሰዓት
top">1 top">ባርጎባ ኃ/የተ/የግ/ማህበር top">ኮልፌ top">3-04114 ኢት top">አይቪኮ ደረቅ ጭነት top">660,000.00 top">6/2/2005 top">3፡30-5፡30 top">ቀረጥ የተከፈለበት
top">2 top">ባርጎባ ኃ/የተ/የግ/ማህበር top">ኮልፌ top">3-01514 ኢት top">ተሳቢ top">184,875.00 top">6/2/2005 top">3፡30-5፡30 top">ቀረጥ የተከፈለበት
top">3 top">ባርጎባ ኃ/የተ/የግ/ማህበር top">ኮልፌ top">3-25658 ኢት top">ፊያት ፒካፕ top">47,500.00 top">6/2/2005 top">8፡00-9፡30 top">ቀረጥ የተከፈለበት

[Read more →]

Tags:

በፌዴራል ፍርድ አፈፃፀም መምሪያ ግቢ ቆሞ የሚገኝ ተሽከርካሪ የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

No Comments · Courts, Foreclosure, Sale, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle Foreclosure

 

አዲስ ዘመን ዓርብ መስከረም 18 ቀን 2005 ዓ.ም

 

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

 

በፍ/ባለመብት አቶ ብርሃኑ ገመቹ እና በፍ/ባለዕዳ ወ/ሮ እመቤት በላቸው መካከል ሰላለው የፍርድ አፈፃፀም ጉዳይ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 172794 መስከረም 18 ቀን 2003 ዓ.ም እና ሐምሌ 26 ቀን 2004 ዓ.ም በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በልደታ ክ/ከተማ ቀበሌ 05/08 የቤት ቁጥር የፌዴራል ፍርድ አፈፃፀም መምሪያ ግቢ ቆሞ የሚገኝ መኪና የሠሌዳ ቁጥር 3-04455 ኦሮ የሆነ ተሽከርካሪ የሐራጅ መነሻ ዋጋ ብር 60,000 /ስልሳ ሺህ ብር/ ሆኖ ለመንግስት የሚከፍል የቀረጥ ገንዘብ ብር ካለበት ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ ጥቅምት 15 ቀን 2005 ዓ.ም በሐራጅ ይሸጣል፡፡ የተጫራቾች ምዝገባ በ3፡00 ሰዓት ይጀምራል፡፡

[Read more →]

Tags:

በፌዴራል ፍርድ አፈፃፀም መምሪያ ግቢ ቆሞ የሚገኝ ተሽከርካሪ የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

No Comments · Courts, Foreclosure, Sale, Vehicle & Machinery Sale, Vehicle Foreclosure

አዲስ ዘመን ዓርብ መስከረም 18 ቀን 2005 ዓ.ም

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

በፍ/ባለመብት አቶ ብርሃኑ ገመቹ እና በፍ/ባለዕዳ ወ/ሮ እመቤት በላቸው መካከል ሰላለው የፍርድ አፈፃፀም ጉዳይ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 172794 መስከረም 18 ቀን 2003 ዓ.ም እና ሐምሌ 26 ቀን 2004 ዓ.ም በዋለው ችሎት በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት በልደታ ክ/ከተማ ቀበሌ 05/08 የቤት ቁጥር የፌዴራል ፍርድ አፈፃፀም መምሪያ ግቢ ቆሞ የሚገኝ መኪና የሠሌዳ ቁጥር 3-04455 ኦሮ የሆነ ተሽከርካሪ የሐራጅ መነሻ ዋጋ ብር 60,000 /ስልሳ ሺህ ብር/ ሆኖ ለመንግስት የሚከፍል የቀረጥ ገንዘብ ብር ካለበት ገዥ የሚከፍል መሆኑ ታውቆ ጥቅምት 15 ቀን 2005 ዓ.ም በሐራጅ ይሸጣል፡፡ የተጫራቾች ምዝገባ በ3፡00 ሰዓት ይጀምራል፡፡

[Read more →]

Tags: